Interessert i lokaler på Øyrane Torg?

Ta kontakt med:

 Vibeke Myhren | Senterleder

Epost: vibeke.myhren@dnb.no

eller

Geir Kaland | Eiendomssjef

Epost: geir.kaland@dnb.no

DNB Næringseiendom AS