Til medlemmene i Øyrane Kundeklubb!medlemstilbud PLAKAT A3