Månedlig trekning i Øyrane Kundeklubb er foretatt i dag. Vi gratulerer den glade vinner; Aud Sellevold fra Dale.